giới thiệu:

Nền tảng công nghệ cao chuyên nghiệp trong chăn nuôi

MyTuffigorapidex
MyTuffigorapidex

MyTuffigorapidex kết nối trang trại của bạn với Internet.

Với Mytuffigorapidex, bạn có thể theo dõi trang trại của bạn ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào.

Thiết kế phù hợp với mọi kích thước màn hình và có thể truy cập được trên điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính.

Với hệ thống quản lí hồ sơ, My Tuffigorapidex mang đến sự hợp tác giữa các nhà tạo giống, người lắp đặt và các nhóm nhanh hơn, hiệu quả hơn và dễ dàng hơn.

Dữ liệu thời gian thực và nhiều khả năng mới.

Các máy chủ bảo mật của chúng tôi được kết nối với bộ điều khiển Tuffigo-Rapidex trong thời gian thực.

Vì thế, sử dụng bộ điều khiển, bạn có thể kiểm tra trạng thái của một vài thông số: thông gió, cửa hút gió, máy sưởi, cũng như các khiếm khuyết.

Bạn cũng có điều khiển bộ điều khiển Tuffigo-Rapidex từ xa.

MyTuffigorapidex
MyTuffigorapidex

CÂN NẶNG

24300340gam

Cửa hút gió

1 100%
2 80%
3 30%
MyTuffigorapidex

So sánh và phân tích dữ liệu chăn nuôi của bạn.

Từ bộ điều khiển Tuffigo-Rapidex, bạn có thể tạo ra một khối lượng dữ liệu lớn. Mytuffigorapidex cho phép bạn thao tác dữ liêụ và làm việc với trang trại của bạn theo cách mới: so sánh, trực quan hoá và tối ưu hoá.

 

Lượng nước tiêu thụ

Lô n°1
Lô n°2
Lô n°3
Giống tham chiếu

Hợp tác được quản lí.

Bạn có quyền quản lí dữ liệu của bạn trên My Tuffigorapidex. Bạn có thể chia sẻ những gì bạn muốn với bất cứ ai và bất cứ khi nào bạn muốn.

Bạn chỉ nhấp vào bất kì chủ đề nào để cho phép (xanh lá) hoặc từ chối (đỏ) quyền truy cập vào dữ liệu của bạn.

Đăng kí giống chỉ với một cú nhấp chuột.

Tiết kiệm thời gian với MyTuffigoRapidex. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể tải xuống hồ sơ nhân giống sản phẩm và truy cập tất cả dữ liệu được tạo ra từ lô này.

Hoàn thành dữ liệu của bạn với biểu mẫu đăng kí với các quan sát, phương pháp điều trị, cài đặt chương trình thực phẩm.

Sao lưu trong vài cú nhấp chuột.

Mỗi đêm, bộ điều khiển của bạn sẽ được sao lưu trong máy chủ của chúng tôi. Bạn có thể tải xuống sao lưu này bất cứ lúc nào trên tài khoản MyTuffigorapidex của bạn.

Bạn cũng có thể cho phép người cài đặt truy cập vào sao lưu của bạn để thực hiện các hoạt động bảo trì.

Quản lí nhân viên.

Bạn có muốn chia sẻ quyền chăn nuôi của bạn?

Mô-đun quản lí nhân viên cho phép bạn liên kết nhân viên với tài khoản của bạn.

Lỗi trong thời gian thực.

MyTuffigorapidex tập trung tất cả các lỗi được báo bởi bộ điều khiển của bạn.

Lỗi được lưu trữ và có thể truy cập bằng hình thức tìm kiếm.

Mỗi sáng, bạn sẽ nhận được một báo cáo trong hộp thư của bạn.

Một ngày mới bắt đầu bằng một kế hoạch tốt.

Với MyTuffigorapidex, mỗi sáng bạn sẽ nhận được một báo cáo sản xuất của ngày hôm trước, với cảnh báo thời tiết và những sự kiện trong tương lai.

Các tính năng MyTuffigorapidex

Người chăn nuôi cao cấp

 • Quản lí đối tác
 • Lưu trữ lỗi
 • Bảo mật truy cập từ xa của bộ điều khiển
 • So sánh các lô được lưu trữ với lô hiện tại
 • Quản lí nhân viên
 • Tạo đường cong tham chiếu
 • Hệ thống tên miền động (DynDNS)
 • Quản lí sự kiện
 • Quản lí lô
 • Báo cáo tóm tắt hàng ngày
 • Chia sẻ dữ liệu
 • Đăng kí chăn nuôi
 • Đăng kí quan sát
 • Nhận dữ liệu lô để khởi động
 • Sao lưu dữ liệu
 • Bảng điều khiển chăn nuôi
 • Theo dõi truy cập VNC
 • Đăng kí hàng tháng:3 tháng miễn phí, sau đó 9.9€ (không bao gồm thuế)

Người chăn nuôi Freemium

 • Quản lí đối tác
 • Lưu trữ lỗi
 • Bảo mật truy cập từ xa của bộ điều khiển
 • So sánh các lô được lưu trữ với lô hiện tại
 • Quản lí nhân viên
 • Tạo đường cong tham chiếu
 • Hệ thống tên miền động (DynDNS)
 • Quản lí sự kiện
 • Quản lí lô
 • Báo cáo tóm tắt hàng ngày
 • Chia sẻ dữ liệu
 • Đăng kí chăn nuôi
 • Đăng kí quan sát
 • Nhận dữ liệu lô để khởi động
 • Sao lưu dữ liệu
 • Bảng điều khiển chăn nuôi
 • Theo dõi truy cập VNC
 • Đăng kí hàng tháng:miễn phí

Người cài đặt

 • Truy cập vào bảng điều khiển của nhà tạo giống của bạn
 • Truy cập vào đường cong của nhà tạo giống của bạn
 • Truy cập vào bản sao lưu bộ điều khiển
 • Bảo mật truy cập từ xa của bộ điều khiển
 • Tình trạng của chương trình phát hành
 • Định vị
 • Ghi chú được chia sẻ
 • Đội điều khiển
 • Giá thành:Liên hệ chúng tôi

Nhóm

 • Phục hồi dữ liệu API
 • Tạo giống
 • Chi tiết nhà tạo giống của bạn
 • Chi tiết lô
 • Giá thành:Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Phần bắt buộc
Phần bắt buộc
Phần bắt buộc

Préinscription à MyTuffigorapidex :

Saisissez vos coordonnées et bénéficiez exceptionnellement de 3 mois gratuits d’accès à la plateforme, sans obligation d’achat.

Notre équipe commerciale viendra vers vous pour trouver le créneau idéal afin d’installer MyTuffigorapidex sur votre élevage.

 

Champ obligatoire
Champ obligatoire
Champ obligatoire
Champ obligatoire
Champ obligatoire

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION DE MyTuffigorapidex

1 – DISPOSITIONS GENERALES

Les présentes conditions générales s'appliquent dans leur intégralité, sans restriction ni réserve, à l'ensemble des services proposés (ci-après définis et désignés « Services ») aux partenaires (ci-après « Partenaires ») par la société TUFFIGO RAPIDEX, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 € immatriculée au R.C.S de QUIMPER sous le numéro 344 746 938 sise 4 rue Jean Marie Le Bris, Zone de Troyalac’h Sud, 29170 SAINT EVARZEC, (ci-après « TUFFIGO RAPIDEX »), notamment via son site internet http://www.MyTuffigorapidex.com (ci-après « Site Internet »). Elles en constituent les conditions essentielles et déterminantes et prévalent sur toutes conditions générales et/ou tous autres documents émanant du Partenaire, quels qu'en soient les termes. Aussi, toute souscription à une offre de Services proposée par TUFFIGO RAPIDEX implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales.

Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment par TUFFIGO RAPIDEX, notamment en cas d’ajustement tarifaire, d’évolutions technologiques ou réglementaires. Dans cette hypothèse, les conditions générales modifiées seront applicables à toute relation contractuelle en cours et à venir. Chacune des stipulations des présentes conditions générales s’appliquera dans toute la mesure autorisée par la loi et toute nullité en tout ou partie d’une clause sera sans influence sur le reste de cette clause et l’ensemble des conditions générales. Le fait que TUFFIGO RAPIDEX ne se prévale pas à un moment d’une prérogative des présentes conditions générales ne saurait être interprété comme valant renonciation par cette dernière à se prévaloir ultérieurement de la prérogative correspondante.

2 – SERVICES

2.1 TUFFIGO RAPIDEX met à disposition par le biais du Site Internet et moyennant un abonnement payant, une plateforme (ci-après : « Plateforme ») permettant au Partenaire, en fonction des différentes fonctionnalités choisies :

d’accéder à une compilation de données relatives aux élevages partenaires (ci-après : « Données ») notamment liste des lots en cours et terminés, visualisation des courbes de poids et de la mortalité, cartographie des élevages, données des lots pour interrogation automatique, etc.

d’envoyer des informations descendantes vers le portail de l’éleveur ou de ses appareils connectés (ci-après : « Informations Descendantes »).

2.2 La fourniture des Services proposés par TUFFIGO RAPIDEX est exclusivement destinée aux personnes physiques et morales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle.

3 – DUREE

Tout contrat conclu entre TUFFIGO RAPIDEX et le Partenaire ayant pour objet la mise à disposition de Services prend effet à compter de l’activation du compte du Partenaire via le Site Internet et validation de la part de TUFFIGO RAPIDEX pour la durée définie dans la formule commerciale souscrite.

Le contrat prend fin à l’arrivée du terme prévu dans la formule souscrite par désactivation automatique du compte par le Site. En toutes hypothèses, TUFFIGO RAPIDEX reste libre de mettre fin au contrat conclu avec le Partenaire en cas de manquement du Partenaire à une des obligations prévues par les présentes conditions, sans préjudice de toute autre demande.

4 – SOUSCRIPTION AUX SERVICES

La souscription aux Services est formalisée dans un document écrit conclu entre TUFFIGO RAPIDEX et le Partenaire précisant le cas échéant les références de la proposition commerciale et/ou du(des) devis correspondant(s). En toutes hypothèses, les contrats ne sont valablement formés qu’après confirmation écrite par TUFFIGO RAPIDEX et envoi des identifiants de connexion au Partenaire. Le bénéfice d’une souscription aux Services est personnel au Partenaire et ne peut être cédé sans l’accord de TUFFIGO RAPIDEX.

5 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES

5.1 – Choix des Services

Les Services mis à disposition du Partenaire sont accessibles par le biais du réseau Internet, pour la durée prévue à l’article « Durée » ci-dessus et conformément aux termes des droits d’utilisation définis à l’article « Propriété intellectuelle » ci-dessous.

Le Partenaire ayant pris connaissance des Services et de leurs caractéristiques, choisit sous sa seule responsabilité le(s) Service(s) qu'il commande, notamment quant aux fonctionnalités choisies et à la durée de l’engagement. Le détail des offres de Services est disponible sur le Site Internet. TUFFIGO RAPIDEX ne saurait notamment être responsable du caractère non adapté des Services choisis aux besoins propres du Partenaire. La présentation numérique des Services (illustrations du fonctionnement de la Plateforme, vidéos de présentation, etc.) ne revêt pas un caractère contractuel.

Les Services peuvent être librement modifiés par TUFFIGO RAPIDEX, sans information préalable du Partenaire, en fonction des améliorations ou des mises à jour apportées, qu’elle peut juger nécessaire d’un point de vue technique, réglementaire, esthétique ou autre. TUFFIGO RAPIDEX se réserve également le droit, à tout moment et à sa discrétion, de supprimer tout ou partie des rubriques, caractéristiques, fonctionnalités ou autres, de la Plateforme et/ou du Site Internet.

Le Partenaire reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des prérequis techniques nécessaires au fonctionnement optimal des Services (type de connexion internet, navigateur compatible, etc. voir sur http://www.MyTuffigorapidex.com). Le Partenaire est informé du fait que l’ensemble de ces prérequis peuvent évoluer, notamment pour des raisons techniques.

5.2 – Accès aux Services - Disponibilité

5.2.1 Pour accéder aux Services souscrits, le Partenaire doit se connecter au réseau Internet puis au Site Internet, auquel il se sera préalablement inscrit. Le Partenaire fait son affaire personnelle de la mise en place des moyens informatiques et de télécommunications permettant l’accès au Site Internet. Le Partenaire conserve à sa charge les frais, notamment de télécommunication, lors de l’accès au réseau Internet et de l’utilisation du Site Internet.

Le mot de passe, strictement personnel et confidentiel, généré par TUFFIGO RAPIDEX au moment de la création du compte lui permettra d’accéder aux Services. Le Partenaire s’engage à le garder secret et à ne pas le divulguer sous quelque forme que ce soit, à qui que ce soit. Le Partenaire garantit que l’ensemble des informations qu’il communique lors de l’inscription au Site Internet et de la souscription aux Services sont exactes et complètes. Une seule création de compte utilisateur par personne est autorisée. L’accès aux Services est strictement réservé au Partenaire qui bénéficie d’un droit d’usage privé personnel, non transmissible et non exclusif sur les Services. Le Partenaire est seul responsable de l'accès aux Services, il lui appartient de prendre toutes dispositions pour maintenir cet accès.

5.2.2 TUFFIGO RAPIDEX s’efforce d’assurer la disponibilité des Services 24H sur 24H, tous les jours de l’année.

Cependant, TUFFIGO RAPIDEX peut à tout moment et sans préavis suspendre, interrompre ou limiter l’accès à tout ou partie des Services, notamment pour des raisons d’interventions de maintenance ou de mise à jour du Site Internet, des Services, et des différentes installations qui participent à leur fonctionnement, ou encore par suite de circonstances indépendantes de la volonté de TUFFIGO RAPIDEX (faille de sécurité constatée, utilisation frauduleuse des Services par le Partenaire ou par un tiers, etc.). Dans ces hypothèses, TUFFIGO RAPIDEX ne pourra être tenue responsable de l’indisponibilité des Services et de ses conséquences éventuelles.

Le Partenaire déclare connaitre et accepter les caractéristiques et limites du réseau Internet et en particulier reconnaitre : être averti des aléas techniques qui peuvent affecter le réseau Internet et entraîner des dysfonctionnements, des anomalies, des pertes de données, des ralentissements ou des indisponibilités rendant la connexion lente ou impossible, être informé des risques de détournement des données circulant sur le réseau Internet. Il appartient au Partenaire à ce titre de prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger d’éventuels logiciels malveillants ou virus circulant sur le Site Internet.

En conséquence de ce qui précède, le Partenaire renonce à engager la responsabilité de TUFFIGO RAPIDEX en cas de difficultés d'accès aux Services dus à des perturbations du réseau Internet et/ou des conséquences de toute faille de sécurité du réseau Internet, et notamment en cas de modification, d’altération ou de perte de tout ou partie des données du Partenaire.

5.3 – Utilisation des Services

Le Partenaire utilise la Plateforme et les Données sous sa seule responsabilité et entièrement à ses risques. Chacune des décisions qui seront prises par le Partenaire en lien ou non avec les Données et/ou la Plateforme ne le seront que sous sa seule et entière responsabilité.

En outre, TUFFIGO RAPIDEX ne pourra être tenue responsable en cas d’utilisation frauduleuse de la Plateforme, à des fins illégales ou dans des conditions dangereuses.

Les Informations Descendantes envoyées par le Partenaire le sont sous sa seule et entière responsabilité. TUFFIGO RAPIDEX n’est pas responsable des conséquences liées à l’envoi et/ou l’utilisation des Informations Descendantes.

5.4 – Volumétrie

Les Données et contenus sont conservés dans la limite des seuils de stockage et durée liés au compte utilisateur en fonction des fonctionnalités choisies par le Partenaire. Au-delà de ces seuils et durée, TUFFIGO RAPIDEX n’est tenue à aucune obligation envers le Partenaire.

6 – ASSISTANCE TECHNIQUE

Un support technique permettant au Partenaire de contacter TUFFIGO RAPIDEX afin notamment de signaler les anomalies affectant les Services ou pour toute question relative à leur utilisation, est disponible en utilisant le formulaire proposé dans la rubrique Contact du Site Internet ou envoyant un email à l’adresse suivante : contact@MyTuffigorapidex.com.

L’assistance technique a pour but d'assurer le bon fonctionnement du Service. En conséquence, aucune information, aucun conseil, ni aucune aide de quelque sorte que ce soit ne pourra être apportée à la résolution de tout problème lié à des éléments ou évènements extérieurs au Service.

7 – CONDITIONS FINANCIERES

7.1 – Prix des Services

Les Services sont facturés sur la base des prix convenus dans la proposition commerciale ou du(des) devis correspondants acceptés, ou à défaut, sur la base des tarifs TUFFIGO RAPIDEX en vigueur au moment de la confirmation de la souscription. Les prix sont indiqués en euros et s’entendent hors taxe. TUFFIGO RAPIDEX se réserve le droit de modifier les conditions financières des Services à tout moment et sans préavis.

7.2 – Conditions de paiement

Le Partenaire paye à TUFFIGO RAPIDEX, comptant et d’avance en début de chaque période contractuelle, le montant correspondant au prix des Services pour la période concernée et pour la première fois au moment de la souscription aux Services. L’adresse de facturation est l’adresse du siège social du Partenaire, tel qu’indiquée lors la souscription. Tout paiement doit être effectué comptant, sans escompte selon le moyen de paiement convenu lors de la souscription.

7.3 – Défaut de paiement

Sans préjudice de toute demande de dommages et intérêts, le défaut de paiement, total ou partiel, par le Partenaire d’une échéance entraine de plein droit, au choix de TUFFIGO RAPIDEX :

l’application de pénalités de retard calculées depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif à un taux égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de dix (10) points ; et/ou

la suspension immédiate des Services jusqu’au complet paiement ; et/ou

la résiliation de plein droit du contrat sous quinze jours calendaires après l’envoi par TUFFIGO RAPIDEX d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse fournie par le Partenaire lors de la souscription aux Services, demeurée infructueuse.

En tout état de cause, le Partenaire devra rembourser, outre l’indemnité légale forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement d’un montant de 40 Euros, tous les frais occasionnés par le défaut de paiement à l'échéance, y compris les honoraires d'officiers ministériels et d’auxiliaires de justice.

8 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

8.1 – DONNEES

Les bases de données constituées par TUFFIGO RAPIDEX contenant les Données, leur architecture, présentation et agencement, sont notamment protégés par les droits d’auteur et par le droit du producteur des bases de données.

L’Eleveur utilise les Données via la Plateforme pour les besoins de l’utilisation des Services. Les Données peuvent, sur autorisation de l’Eleveur, être rendues accessibles via la Plateforme aux partenaires.

TUFFIGO RAPIDEX pourra par ailleurs compiler des informations statistiques rendues anonymes concernant la fourniture des Services et pourra les utiliser à toutes fins, à condition qu’elles n’identifient aucune donnée nominative de l’Eleveur. TUFFIGO RAPIDEX est titulaire des droits, notamment de propriété intellectuelle, sur ces traitements statistiques et leurs résultats.

8.2 – SITE INTERNET – SERVICES

TUFFIGO RAPIDEX est et demeure seule titulaire de l’ensemble des droits de propriété relatifs à tout élément du Site Internet et des Services mis à disposition du Partenaire, et en particulier de leur infrastructure informatique et logicielle, du nom, des logos, marques et dénominations associées aux Services, des images et illustrations qu’ils contiennent, ainsi que de tous résultats, brevetés ou non, fonctionnalités, base de données, algorithmes, méthodes, savoir-faire, procédés, connaissances et/ou droits de propriété intellectuelle, mis en œuvre et/ou développés dans le cadre de l’exécution des présentes.

La mise à disposition des Services par TUFFIGO RAPIDEX n’implique aucun transfert de propriété quel qu’il soit au bénéfice du Partenaire.

En contrepartie du paiement du prix des Services par le Partenaire tel que prévu à l’article « Conditions financières » ci-dessus et sous réserve du respect par lui de l’ensemble des obligations lui incombant en vertu des présentes, TUFFIGO RAPIDEX concède au Partenaire un droit limité, révocable, personnel, non cessible, non transférable et non exclusif d’utilisation des Services.

Le Partenaire ne pourra en aucun cas mettre les Services à disposition d’un tiers, et s’interdit strictement toute autre utilisation non autorisée, en particulier toute copie, adaptation, création d’œuvres dérivées, distribution, reproduction, modification, traduction, arrangement, diffusion, transfert, décompilation, vente, concession sous licence, ou exploitation de toute autre manière du Site Internet, des Services, ou de tout contenu associé, sans que cette liste ne soit limitative.

Le Partenaire s’interdit de reproduire tout élément des Services (idées, caractéristiques, fonctions, images etc.), ou toute documentation les concernant, par quelque moyen que ce soit, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit.

8.3. Le Partenaire ne pourra céder tout ou partie des droits et obligations résultant des présentes, que ce soit dans le cadre d'une cession temporaire, d'une sous-licence et de tout autre contrat prévoyant le transfert desdits droits et obligations.

9 – GARANTIE

9.1. TUFFIGO RAPIDEX ne consent aucune garantie expresse ou implicite relativement aux Services, y compris, notamment, toute garantie implicite d'adéquation des Services à un objectif particulier. Les Services sont réputés être mis à la disposition du Partenaire « en l’état » sans faire l’objet de mesures d’adaptations spécifiques. TUFFIGO RAPIDEX ne délivre aucune garantie que les fonctionnalités des Services satisfassent les exigences et besoins spécifiques du Partenaire. Il appartient au Partenaire de vérifier l’adéquation des Services avec ses besoins et de prendre toutes les précautions nécessaires. TUFFIGO RAPIDEX ne garantit pas les performances et résultats, notamment techniques, économiques et/ou commerciaux, des Services. TUFFIGO RAPIDEX ne garantit pas que le Site Internet et son contenu soient exempts d’erreurs, de défauts, de logiciels malveillants ou de virus.

9.2. Le Partenaire reconnait que TUFFIGO RAPIDEX n'a aucun contrôle sur le transfert de contenus via les réseaux de télécommunication publics utilisés pour accéder aux Services et notamment le réseau Internet. Le Partenaire reconnait et accepte que TUFFIGO RAPIDEX ne puisse garantir la confidentialité des contenus lors du transfert de ceux-ci sur lesdits réseaux publics. En conséquence, TUFFIGO RAPIDEX ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée en cas, notamment, de détournement, de captation, de corruption des contenus, ou de tout autre évènement susceptible d'affecter ceux-ci, survenant à l'occasion de leur transfert sur les réseaux de télécommunication publics.

10 – RESPONSABILITE - FORCE MAJEURE

10.1 Les obligations de TUFFIGO RAPIDEX dans le cadre des présentes se limitent à une obligation de moyens. TUFFIGO RAPIDEX ne répondra pas des dommages immatériels et/ou indirects tels que notamment les manques à gagner, les préjudices financiers et/ou les préjudices commerciaux consécutifs ou non à l’utilisation des Services par le Partenaire. En tout état de cause, le montant de la responsabilité de TUFFIGO RAPIDEX est strictement limité au remboursement du montant des sommes effectivement payées par le Partenaire à la date de survenance du fait générateur de responsabilité.

10.2 TUFFIGO RAPIDEX ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de préjudice causé par un cas de force majeure. Sont notamment considérés comme cas de force majeure eu égard aux obligations de TUFFIGO RAPIDEX, les blocages des réseaux informatiques (y compris les réseaux commutés des opérateurs de télécommunication), les défaillances du réseau public de distribution d’électricité, les pertes de connectivité Internet, susceptibles d’empêcher ou de gêner l’exécution des présentes.

11 – CONFIDENTIALITE

Les Parties veilleront à s’assurer, pendant toute la durée du contrat, pour quelle raison que ce soit, de la préservation de la confidentialité des informations et documents qu’elles auront obtenus dans le cadre des présentes, expressément identifiées comme confidentielles.

12 – CONVENTION DE PREUVE

Les parties décident que la preuve de leurs obligations contractuelles sera rapportée de la manière suivante : le fait de cliquer sur le bouton « J'accepte les conditions générales de vente » manifeste le consentement du Partenaire et entraîne son acceptation desdites conditions.

13 – DONNEES PERSONNELLES

L’ensemble des informations à caractère personnel pouvant être recueillies sur le Site Internet fait l’objet d’un traitement informatique automatisé ayant été déclaré par TUFFIGO RAPIDEX, conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Conformément à cette loi il est rappelé que les utilisateurs disposent d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, de modification et de suppression sur toute donnée personnelle les concernant.

En justifiant de son identité, le Partenaire peut à tout moment exercer ce droit en contactant TUFFIGO RAPIDEX par:
courrier électronique à l'adresse suivante : contact@MyTuffigorapidex.com
ou courrier postal à l’adresse suivante : TUFFIGO RAPIDEX BP666 29552 QUIMPER CEDEX 9

Le responsable de la collecte et du traitement des données est la société TUFFIGO RAPIDEX dont les coordonnées figurent entêtes des présentes.

Certaines informations collectées sont spécifiquement dédiées à la création d’un compte utilisateur, tandis que d’autres informations sont collectées aux fins de mise à disposition des Services. Lorsque certaines informations sont obligatoires pour accéder aux Services ou à des fonctionnalités spécifiques, leur caractère obligatoire est indiqué au moment de la saisie.

Les données personnelles exclusivement dédiées à la création du compte utilisateur sont conservées tant que le compte utilisateur est actif et intégralement supprimées des serveurs de TUFFIGO RAPIDEX par la suppression du compte utilisateur, à l'exception des adresses IP.

Les données personnelles collectées sont destinées à TUFFIGO RAPIDEX, ainsi qu’à ses sous-traitants intervenant dans l’hébergement et la gestion du Site Internet.

Le Partenaire est également informé que certaines informations le concernant, à caractère non personnel, mais relatives à sa navigation, pourront être enregistrées lors de sa connexion au serveur web (pages consultées, dates et heures de connexion, temps de navigation…).

Le Site Internet peut utiliser des cookies, ces fichiers sont stockés sur l’ordinateur, la tablette ou le mobile de l’utilisateur et servent uniquement à faciliter l'accès aux Services proposés par TUFFIGO RAPIDEX. Les cookies du Site Internet sont conçus pour être utilisés uniquement par TUFFIGO RAPIDEX. Le Partenaire peut s’opposer à l'enregistrement de ces "cookies" en configurant son navigateur internet selon les modalités détaillées sur le site http://www.cnil.fr.

Numéro délcaration CNIL : 1970004 v 0

14 – LIENS

Le Partenaire est informé que lors de l’utilisation du Site Internet, un lien peut le conduire vers des sites internet tiers n’étant pas sous le contrôle de TUFFIGO RAPIDEX. TUFFIGO RAPIDEX n’est pas responsable et ne peut être tenue responsable des contenus et activités de ces sites internet. La création de liens hypertextes (simples ou profonds) vers le Site Internet est soumise à l'autorisation expresse et préalable de TUFFIGO RAPIDEX.

15 – DROIT APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

Les présentes conditions générales, ainsi que les contrats qu'elles régissent, sont exclusivement soumis à la loi française. En cas de litige, seront seuls compétents les Tribunaux de QUIMPER (France), même en cas de référé, d'appel en garantie, de demande incidente ou de pluralité de demandeurs.